512 296 311, 42 64 53 505

Kalendarz pyleń

Kalendarz pyleń dla Łodzi i okolic

By HuBar - Praca własna, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=362150823.03.2020

Według prognoz Ośrodka Monitorowania Aeroalergenów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Klinika Immunologii i Alergii): W bieżącym tygodniu będzie spadało stężenie pyłku olszy i topoli. Nie powinno ono przekroczyć stopnia średniego. Na podobnym poziomie może utrzymywać się stężenie pyłku cisa/jałowca i wierzby. Powoli będzie rosło stężenie pyłku wiązu, ale ono również nie przekroczy najprawdopodobniej stopnia średniego. Pyłku brzozy będą jeszcze tylko pojedyncze ziarna. Stopień stężenia Cladosporium nie będzie prawdopodobnie wyższy od średniego a Alternaria będą pojedyncze spory.

03.03.2020

Według prognoz Ośrodka Monitorowania Aeroalergenów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Klinika Immunologii i Alergii): W bieżącym tygodniu stężenie pyłku olszy może utrzymywać się na bardzo wysokim/wysokim poziomie a stężenie cisa/jałowca na poziomie średnim/wysokim. Wzrastać będzie stężenie pyłku topoli, natomiast kończy się pylenie leszczyny. Pojawił się pyłek wierzby, ale w tym tygodniu mogą to jeszcze być pojedyncze ziarna. Stężenie spor Cladosporium najprawdopodobniej nie przekroczy stopnia średniego a Alternaria będą pojedyncze spory. Opady deszczu będą powodowały znaczny spadek przewidywanego stężenia pyłku w/w taksonów.