512 296 311, 42 64 53 505

Kalendarz pyleń

Kalendarz pyleń dla Łodzi i okolic

By HuBar - Praca własna, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=362150818.05.2020

Według prognoz Ośrodka Monitorowania Aeroalergenów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Klinika Immunologii i Alergii):
W powietrzu dominuje pyłek sosny, którego stężenie osiągnęło stopień bardzo wysoki. Będzie się ono utrzymywać jeszcze w tym tygodniu. Zmniejsza się ilość pyłku dębu i pod koniec tego tygodnia jego stężenie może nie przekroczyć stopnia niskiego. Wzrastać natomiast będzie stężenie pyłku traw. Pojawiły się pojedyncze ziarna pyłku żyta. Prawie stałym składnikiem aeroplanktonu jest pyłek babki lancetowatej i szczawiu ale stężenie pyłku tych taksonów na razie pozostanie na poziomie pojedynczych ziaren. Stężenie zarodników Cladosporium może pozostawać na poziomie wysokim/bardzo wysokim a Alternaria będą pojedyncze spory.

11.05.2020

Według prognoz Ośrodka Monitorowania Aeroalergenów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Klinika Immunologii i Alergii):
W powietrzu dominuje pyłek dębu. W bieżącym tygodniu jego ilość będzie spadać. Wzrastać natomiast będzie ilość pyłku sosny do stężenia bardzo wysokiego. Tendencję wzrostową będzie również wykazywało stężenie pyłku traw, choć na razie nie przekroczy prawdopodobnie stopnia średniego. Pojawiły się pojedyncze ziarna pyłku babki lancetowatej i na tym poziomie pozostaną jeszcze w tym tygodniu. Stężenie zarodników Cladosporium może osiągać stopień wysoki/bardzo wysoki a stężenie Alternaria nie przekroczy bardzo niskiego. Opady deszczu i niska temperatura mogą spowodować znaczny spadek pylenia.