512 296 311, 42 64 53 505

Kalendarz pyleń

Kalendarz pyleń dla Łodzi i okolic

By HuBar - Praca własna, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3621508

13.09.2019

Według prognoz Ośrodka Monitorowania Aeroalergenów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Klinika Immunologii i Alergii): Sezon pylenia powoli się kończy. W powietrzu mogą się jeszcze utrzymywać pojedyncze ziarna pyłku pokrzywy, bylicy, komosowatych, traw, szczawiu, babki lancetowatej i ambrozji. Jeszcze tylko stężenie zarodników Cladosporium może pozostawać na poziomie wysokim a Alternaria na poziomie niskim/bardzo niskim.

04.09.2019
Według prognoz Ośrodka Monitorowania Aeroalergenów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Klinika Immunologii i Alergii): W najbliższych dniach w powietrzu będzie się utrzymywać pyłek pokrzywy (przewidywane stężenie-średnie), ambrozji na niskim poziomie a pozostałe taksony (babka lancetowata, komosowate, szczaw, trawy, bylica) jako pojedyncze ziarna. Stężenie spor Cladosporium choć wykazuje wyraźną tendencję spadkową, będzie jeszcze na poziomie bardzo wysokim a Alternaria na średnim.