512 296 311, 42 64 53 505

Kalendarz pyleń

Kalendarz pyleń dla Łodzi i okolic

By HuBar - Praca własna, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3621508

04.10.2021
Według prognoz Ośrodka Monitorowania Aeroalergenów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Klinika Immunologii i Alergii):
Powietrze jest prawie wolne od ziaren pyłku. W niektóre dni ziaren pyłku całkiem brak, w inne zdarzają się pojedyncze ziarna traw, pokrzywy, szczawiu, babki lancetowatej, komosowatych, ambrozji czy bylicy. Obecne są natomiast w dalszym ciągu zarodniki Cladosporium, których stopień stężenia w niektóre dni bywa bardzo wysoki i Alternaria, której stopień stężenia na ogół nie przekracza średniego.

25.09.2021
Według prognoz Ośrodka Monitorowania Aeroalergenów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Klinika Immunologii i Alergii):
W bieżącym tygodniu w dalszym ciągu w powietrzu będą obecne tylko pojedyncze ziarna pyłku roślin zielnych: komosowatych, traw, bylicy, szczawiu, babki lancetowatej, pokrzywy. Stężenie zarodników Cladosporium może być w dalszym ciągu bardzo wysokie-średnie a Alternaria niskie/bardzo niskie.