512 296 311, 42 64 53 505

Kalendarz pyleń

Kalendarz pyleń dla Łodzi i okolic

By HuBar - Praca własna, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=362150830.04.2021
Według prognoz Ośrodka Monitorowania Aeroalergenów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Klinika Immunologii i Alergii): Trzy ostatnie dni minionego tygodnia charakteryzowały się bardzo wysokim stężeniem pyłku brzozy, wysokim jesionu, średnim klonu. Zmienne było stężenie pyłku wierzby, cisu/jałowca i topoli. W powietrzu występowały ponadto pojedyncze ziarna pyłku wiązu i olszy. W bieżącym tygodniu przewiduje się utrzymanie bardzo wysokiego stężenia pyłku brzozy, wysokiego jesionu, średniego klonu. Spadkową tendencję wykazuje pyłek cisa/jałowca i wierzby. Kończy się sezon pylenia topoli, choć w powietrzu mogą się jeszcze utrzymywać pojedyncze ziarna jej pyłku. Sezon pylenia olszy można uznać za zakończony. Stężenie spor Cladosporium może być, jak dotychczas, zmienne a Alternaria będą pojedyncze zarodniki.

23.04.2021
Według prognoz Ośrodka Monitorowania Aeroalergenów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Klinika Immunologii i Alergii): Zmienna, ale przeważnie niższa od przeciętnej temperatura kwietnia sprawiła, że pylenie drzew nie jest ciągłe. Wzrastająca krzywa pylenia w dni chłodne i z opadami w ostatnim tygodniu nagle spadała co przy braku danych z pierwszych dwu tygodni kwietnia utrudnia prognozowanie pylenia na najbliższe dni. Najprawdopodobniej jednak maksimum pylenia brzozy jest jeszcze przed nami. Topola wykazuje tendencję spadkową. Zmienne może być stężenie pyłku cisa/jałowca. Do wysokiego może dochodzić stężenie pyłku jesionu. Niskie/średnie może być stężenie pyłku wierzby, średnie do wysokiego stężenie klonu. Stężenie zarodników Cladosporium sp. może dochodzić do średniego a Alternaria sp. będą raczej tylko pojedyncze spory. Chłodne noce, niezbyt wysoka temperatura w ciągu dnia i opady mogą spowodować znaczny spadek stężenia pyłku w powietrzu w stosunku do prognozowanego.