512 296 311, 42 64 53 505

Kalendarz pyleń

Kalendarz pyleń dla Łodzi i okolic

By HuBar - Praca własna, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3621508

06.07.2019
Z Kalendarza Pyleń dla Łodzi i okolic
Według prognoz Ośrodka Monitorowania Aeroalergenów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Klinika Immunologii i Alergii): W najbliższych dniach stężenie pyłku pokrzywy może być średnie a stężenie pyłku traw niskie. Pyłku babki lancetowatej, szczawiu i komosowatych mogą być tylko pojedyncze ziarna. Stężenie pyłku bylicy może nieznacznie wzrastać. Stężenie zarodników Cladosporium może utrzymywać się na poziomie wysokim/bardzo wysokim a Alternaria niskim.

22.06.2019
Z Kalendarza Pyleń dla Łodzi i okolic
Według prognoz Ośrodka Monitorowania Aeroalergenów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Klinika Immunologii i Alergii):
Z powodu awarii aparatu wyniki zliczeń z minionego tygodnia nie są wiarygodne i nie odzwierciedlają faktycznego stanu pylenia. Można jednak przypuszczać, że w bieżącym tygodniu może utrzymywać się bardzo wysokie stężenie pyłku traw i pokrzywy. Stężenie babki lancetowatej i szczawiu może pozostawać na poziomie średnim. Pojawia się pyłek kolejnych roślin: bylicy i komosowatych, ale w bieżącym tygodniu mogą w powietrzu występować tylko ich pojedyncze ziarna. Stężenie zarodników Cladosporium będzie bardzo wysokie a Alternaria może się utrzymywać na poziomie średnim.