512 296 311, 42 64 53 505

Kalendarz pyleń

Kalendarz pyleń dla Łodzi i okolic

By HuBar - Praca własna, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3621508

20.07.2021
Według prognoz Ośrodka Monitorowania Aeroalergenów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Klinika Immunologii i Alergii):
Przechodzące deszcze spowodowały, że pylenie traw w minionym tygodniu było mniej intensywne od prognozowanego i stężenie ich pyłku nie przekraczało średniego. Utrzymywało się natomiast bardzo wysokie stężenie pyłku pokrzywy. Na niskim poziomie utrzymywało się stężenie pyłku szczawiu a na bardzo niskim stężenie pyłku babki lancetowatej. Prawie stała była obecność pojedynczych ziaren pyłku komosowatych. Pojawił się pyłek bylicy. Stężenie zarodników Cladosporium było bardzo wysokie a stężenie Alternaria wzrosło do bardzo wysokiego. W bieżącym tygodniu przewiduje się bardzo wysokie/wysokie stężenie pyłku pokrzywy, niskie pyłku traw, niskie/bardzo niskie szczawiu, pojedyncze ziarna babki lancetowatej. Wzrastać będzie stężenie pyłku komosowatych i bylicy. Utrzymywać się będzie bardzo wysokie stężenie zarodników Cladosporium i wysokie/bardzo wysokie Alternaria.

14.07.2021
Według prognoz Ośrodka Monitorowania Aeroalergenów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Klinika Immunologii i Alergii):
W minionym tygodniu stężenie pyłku pokrzywy wahało się od średniego do bardzo wysokiego, traw od niskiego do bardzo wysokiego, szczawiu i babki lancetowatej od pojedynczych ziaren do niskiego. W powietrzu obecne były również pojedyncze ziarna pyłku komosowatych. Bardzo wysokie było stężenie zarodników Cladosporium a Alternaria wahało się od bardzo niskiego do średniego. W bieżącym tygodniu maksymalne stężenie pyłku pokrzywy i traw może być jeszcze bardzo wysokie, a szczawiu i babki lancetowatej niskie. Obecne będą pojedyncze ziarna pyłku komosowatych. Utrzymywać się będzie bardzo wysokie stężenie zarodników Cladosporium i średnie Alternaria.