512 296 311, 42 64 53 505

Kalendarz pyleń

Kalendarz pyleń dla Łodzi i okolic

By HuBar - Praca własna, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3621508

11.05.2019
Według prognoz Ośrodka Monitorowania Aeroalergenów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Klinika Immunologii i Alergii):
W bieżącym tygodniu będzie wzrastać stężenie pyłku sosny i traw. Obecnie stężenie pyłków traw jest niskie. Spadać będzie stężenie pyłku brzozy i dębu. Kończy się pylenie wierzby, buka, jałowca/cisa. Stężenie spor Cladosporium może osiągać stopień bardzo wysoki a Alternaria nie będzie przekraczać stopnia bardzo niskiego. Opady deszczu będą powodować spadek prognozowanego stężenia pyłku i zarodników.

03.05.2019
Według prognoz Ośrodka Monitorowania Aeroalergenów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Klinika Immunologii i Alergii stężenie pyłku brzozy wykazuje wyraźnie tendencję spadkową, choć szczególnie pod koniec tygodnia, może być jeszcze wysokie. Stopień wysoki może osiągnąć również stężenie pyłku dębu. Do bardzo wysokiego będzie wzrastać stężenie pyłku sosny. Pozostałe wiosenne drzewa (klon, grab, jesion, wierzba, jałowiec/cis, buk) powoli kończą lub zakończyły pylenie, ale pojedyncze ziarna pyłku tych taksonów, szczególnie w ciepłe dni, mogą jeszcze unosić się w powietrzu. Stałą obecność wykazuje już pyłek traw i jego stężenie będzie wzrastać. Stałym składnikiem aeroplanktonu będzie również pyłek szczawiu, choć na razie mogą to być pojedyncze ziarna. Zmienne, ale w niektóre dni nawet bardzo wysokie, może być stężenie zarodników Cladosporium a Alternaria będą jeszcze tylko pojedyncze spory.