512 296 311, 42 64 53 505

Konsultacje

konsultacje alergologicznekonsultacje pulmonologiczne

konsultacje pediatryczne

konsultacje laryngologiczne

konsultacje dermatologiczne (także z dermatoskopową oceną znamion)

konsultacje chirurgiczne

konsultacje gastroenterologiczne

konsultacje dietetyczne

konsultacje w zakresie szczepień ochronnych