512 296 311, 42 64 53 505

Konsultacje

konsultacje alergologiczne

konsultacje pulmonologiczne

konsultacje pediatryczne

konsultacje laryngologiczne

konsultacje immunologiczne

konsultacje dermatologiczne

konsultacje chirurgiczne

konsultacje gastroenterologiczne

konsultacje psychologiczne

konsultacje w zakresie szczepień ochronnych