512 296 311, 42 64 53 505

Badania diagnostyczne

Punktowe testy skórne
Test płatkowy
Badanie spirometryczne
Stężenie tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FENO)
Badanie oscylometrii impulsowej (IOS)
Badania laboratoryjne
Fiberoskopia
Tympanometria

Punktowe testy skórne (PTS) są podstawową metodą w diagnostyce alergii IgE-zależnej. Wykonywane są zwykle w obrębie przedramienia, na obszarze skóry, na której nie ma żadnych chorobowych wykwitów. Polegają na nałożeniu na skórę kropli alergenu, którą następnie przekłuwa się za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych jednorazowych nożyków, zwanych lancetami. Nakłucie jest niebolesne, bowiem ostrze lancetu ma zaledwie 1 mm długości (przypomina ukłucie komara), natomiast jest potrzebne, aby wprowadzić alergen do górnych warstw skóry, gdzie znajdują się niezbędne komórki dające natychmiastowy odczyn widoczny na skórze. Prawidłowe wykonanie PTS wymaga nałożenia również dwóch prób kontrolnych: kontrolę dodatnią stanowi roztwór histaminy, a kontrolę ujemną – roztwór soli fizjologicznej. W przypadku histaminy zawsze powinno się obserwować reakcję, tj. powstanie rumienia, lekkie uniesienie skóry (bąbel histaminowy) i niewielki świąd. Nie jest to wynik dodatni testu, a jedynie prawidłowa reakcja skóry, umożliwiająca dalszą ocenę testów. Wyniki prób kontrolnych odczytuje się po 10-15 minutach od nałożenia testów a wyniki prób z alergenami po 20 minutach. Punktowe testy skórne są wykonywane przez pielęgniarkę podczas obecności lekarza w placówce.
W trakcie wykonywania testów skórnych może wystąpić bąbel, rumień, świąd, uczucie osłabienia, duszność, w bardzo rzadkich przypadkach wstrząs.
Przygotowanie do badania – należy odstawić na okres 2 tygodni leki przeciwhistaminowe (np. Zyrtec, Aerius, Rupafin, Xyzal, Clemastinum), preparaty wapnia, preparaty witaminowe zawierające związki wapnia, leki zawierające fenspiryd (np. Fosidal, Pulneo, Elofen). Zalecamy by od dnia poprzedzającego badanie nie smarować skóry przedramion preparatami miejscowymi tj. emolientami, preparatami pielęgnacyjnymi kosmetycznymi, maściami leczniczymi. Prosimy także o założenie na wizytę ubrania umożliwiającego odsłonięcie przedramion.


Test płatkowy (ang. patch test) jest najbardziej uznaną metodą diagnostyki alergii kontaktowej. Test polega na nałożeniu na skórę pleców (za pomocą specjalnych przylepców) niewielkich ilości substancji testowych. Jeżeli badana osoba jest uczulona na konkretną substancję, to w miejscu jej podania pojawia się w określonym czasie reakcja skórna (zaczerwienienie, naciek, swędzenie). Na podstawie wyglądu tego odczynu, doświadczony lekarz może wnioskować o obecności uczulenia, jego nasileniu, a także o znaczeniu konkretnej substancji dla choroby pacjenta. Testy płatkowe wykonywane według zaleceń Europejskiego Towarzystwa Wyprysku Kontaktowego są uznawane za najważniejsze badanie w rozpoznawaniu alergii kontaktowej. Test płatkowy typowo wymaga 4 wizyt w ciągu 5 dni, jednak w indywidualnych przypadkach niezbędne mogą się okazać dodatkowe wizyty – np. po 7 i 14 dniach. W typowym cyklu badania testy są zakładane na plecy na 48 godzin, z reguły w poniedziałek a w środę następuje ich zdjęcie i pierwszy odczyt, a ostateczne odczyty odbywają się w czwartek i piątek. Warto wiedzieć, że siarczan neomycyny i parafenylenodiamina ujawniają swoją reakcję dopiero po 4-5 dniach. Panel testów płatkowych używany w naszej placówce zawiera 24 alergeny kontaktowe /zobacz zestaw/.
Pacjent przystępujący do badań powinien być w dobrym stanie zdrowia.
Przygotowanie do badania – Pacjent przystępujący do badań powinien być w dobrym stanie zdrowia. Nie ma potrzeby odstawiania przed i w trakcie badania żadnych leków. Nie należy się szczepić bezpośrednio przed oraz w trakcie wykonywania testów. Testów nie można wykonywać na skórze zmienionej chorobowo lub leczonej w ciągu ostatnich 4 tygodni maściami przeciwalergicznymi (sterydy). Prosimy naszych Pacjentów, aby od pierwszego do ostatniego dnia badania nosili odzież rozpinaną z przodu. Nie są wskazane golfy, obcisłe podkoszulki itp., ponieważ podczas ściągania odzieży „przez głowę” może dojść do zerwania założonych testów. Niektóre z testowanych substancji mają intensywny kolor i mogą zabarwić ubranie. Dlatego odzież mająca bezpośredni kontakt ze skórą pleców (podkoszulek, koszula, bluzka) powinna być ciemnego koloru i nadawać się do prania w wysokiej temperaturze. Pacjentki w okresie badania prosimy o niezakładanie biustonosza, ponieważ ucisk ramiączek lub paska biustonosza może uszkodzić testy lub spowodować fałszywe odczyty. Przez cały okres badania obowiązuje całkowity zakaz moczenia pleców! W okresie badania niewskazany jest intensywny wysiłek. Utrzymanie testów płatkowych na plecach przez 3 doby jest często trudne u dzieci ruchliwych, dlatego zalecamy unikanie ćwiczeń fizycznych, dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola lub na zajęcia wychowania fizycznego w szkole, treningi.
Opracowano na podstawie informacji ze strony www.truetest.pl oraz www.chemotechnique.pl.


Badanie spirometryczne służy ocenie wydolności oddechowej człowieka, jest metodą z wyboru w rozpoznawaniu zaburzeń oddychania o typie obturacyjnym. Jest badaniem przeznaczonym do rozpoznawania i monitorowania leczenia astmy oskrzelowej. W trakcie badania pacjent pozostaje w pozycji siedzącej, oddycha poprzez ustnik połączony specjalną rurką z aparatem spirometrycznym. Pacjentowi zakłada się odpowiedni zacisk na nos, sprawiający, że całe powietrze oddechowe przechodzi przez ustnik. Przed przystąpieniem do właściwych pomiarów spirometrycznych chory powinien wykonać kilka głębokich oddechów. Kolejna czynność to wzięcie głębokiego wdechu i po przyłożeniu szczelnie ustnika do ust, jak najszybsze wydmuchnięcie do aparatu całego zapasu powietrza zawartego w płucach. Dalsze ruchy oddechowe wykonywane są zgodnie z poleceniami osoby wykonującej badanie. Do rozpoznania astmy wykorzystuje się tzw. próbę rozkurczową (próba odwracalności obturacji oskrzeli). Polega ona na wziewnym podaniu 2-4 dawek Ventolinu (salbutamolu) – leku rozkurczającego oskrzela i powtórzeniu badania spirometrycznego po 20 minutach. Zastosowanie w naszym nowoczesnym spirometrze (CareFusion, Niemcy) specjalnych programów animacyjnych polegających np. na nadmuchiwaniu balonów, zdmuchiwaniu świeczek ułatwia dziecku wykonanie badania. Mimo to, u dzieci gorzej współpracujących, przedszkolaków mogą wystąpić trudności z poprawnym wykonaniem manewrów oddechowych. W tej grupie szczególnie zalecamy najnowocześniejsze do diagnostyki chorób układu oddechowego badanie oscylometryczne (IOS).
Przygotowanie do badania – nie należy używać leków wziewnych krótkodziałających na 6 godzin przed badaniem (np. Ventolin, Buventol, SteriNebSalamol, Berodual), a także leków wziewnych długodziałających przez 12 godzin przed badaniem (np. Zafiron, Foradil, Oxis, Oxodil, Pulmoterol, Serevent, Salmex, Comboterol, Fostex, Bufomix, Symbicort, Asaris, Seretide). Przed spirometrią nie należy palić papierosów ani pić alkoholu (minimum przez 4 godziny, a najlepiej przez dobę), nie należy wkładać ubrania krępującego ruchy tułowia (klatki piersiowej i brzucha), przez 2 godziny przed badaniem nie powinno się jeść obfitych posiłków, bezpośrednio przed badaniem (ok. pół godziny) nie należy wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego.


Stężenie tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FENO) jest nowoczesnym, nieinwazyjnym, przyjaznym dziecku badaniem służącym do oceny stanu zapalnego w drogach oddechowych. Istnieją niepodważalne dane na przydatność pomiaru FENO w diagnostyce astmy, ocenie stopnia jej kontroli i ciężkości. Badanie to umożliwia ustalenie indywidualnie dla każdego dziecka dawki leków wziewnych.  Polega na spokojnym wdechu i wydechu przez jednorazową głowicę z filtrem bakteriobójczym. Wszystkie etapy badania są widoczne przez pacjenta na ekranie monitora z pomocną dziecku specjalną aplikacją.
Nasza palcówka posiada jeden z najnowocześniejszych analizatorów tlenku azotu NIOX-VERO, Circassia, Szwecja.
Przygotowanie do badania – należy powstrzymać się od jedzenia i picia na 1 godzinę przed badaniem, nie wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego przez 1 godzinę przed badaniem, osoby palące powinny powstrzymać się od palenia przez 1 godzinę przed badaniem oraz poinformować przed badaniem, że jest się osobą palącą, pacjent powinien być bez cech ostrej infekcji wirusowej.


Badanie oscylometrii impulsowej (IOS) jest jednym z najnowszych i najbardziej czułych badań do wykrywania zmian w drożności dróg oddechowych. Jest badaniem szczególnie polecanym z uwagi na bezpieczeństwo i wymaganą jedynie minimalną współpracę ze strony pacjenta. W trakcie badania do układu oddechowego wprowadzane są impulsy ciśnieniowe o niewielkiej amplitudzie, rejestruje się również przepływ powietrza przez drogi oddechowe.
Badanie polega na kilkudziesięciosekundowym, spokojnym oddychaniu przez ustnik (ok. 10 spokojnych oddechów). Jest proste, krótkie, powtarzalne, stawia mniejsze wymagania co do współpracy, co jest bardzo istotne w przypadku zwłaszcza młodszych dzieci. Badanie można wykonać już u dziecka powyżej 2 lat i może być czulsze w wykrywaniu odchyleń od normy w zakresie funkcji małych dróg oddechowych niż te oznaczane w trakcie wykonywania spirometrii. Dlatego metoda ta może być użyta do diagnostyki astmy oskrzelowej u małych dzieci, które nie potrafią wykonać spirometrii.
Oscylometrię impulsowa metoda ta, niezależnie od wyników spirometrii, dostarcza szczególnie przydatnych wskazówek w postępowaniu diagnostycznym i leczniczym.
Posiadamy najnowocześniejszy, jeden z nielicznych w Polsce, sprzęt do wykonania tego badania: Oscylometr Vyntus IOS, CareFusion, Niemcy.
Przygotowanie do badania – nie należy używać leków wziewnych krótkodziałających na 6 godz. przed badaniem (np. Ventolin, SteriNebSalamol, Berodual), a także leków wziewnych długodziałających przez 12 godz. przed badaniem (np. Zafiron, Oxis, Pulmoterol, Serevent, Salmex, Symbicort, Asaris, Seretide).


Badania laboratoryjne od zawsze służyły pomocą w diagnostyce różnych rodzajów alergii. Oferujemy bardzo szeroki wachlarz badań pozwalających na wczesne wykrycie alergii, różnicowanie z innymi chorobami podobnymi klinicznie do alergii, dokładne monitorowanie przebiegu choroby i ustalenie sposobu leczenia (zobacz ofertę).
Dodatkowo uwzględniając różne schorzenia dotykające małych pacjentów, nie tylko alergie, naszą ofertę wzbogaciliśmy o szereg badań laboratoryjnych przydatnych do oceny stanu zdrowia i diagnostyki chorób wieku dziecięcego /zobacz ofertę/.


Fiberoskopia nosogardła umożliwia ocenę górnych dróg oddechowych w trudno dostępnych miejscach. Jest badaniem wykorzystywanym do oceny wielkości migdałka gardłowego, obecności ciała obcego, diagnostyki zaburzeń drożności nosa np. z powodu nieżytu alergicznego nosa, polipów, w różnicowaniu przyczyn niedosłuchu, w diagnostyce chrypki, refluksu żołądkowo-przełykowego, przyczyn zgagi.
Fiberoskopia jest badaniem wykonywanym za pomocą elastycznego endoskopu, który pozwala na dokładne obejrzenie jam nosa, nosogardła, gardła środkowego i dolnego oraz krtani. Badanie odbywa się w pozycji siedzącej na fotelu lub na kolanach opiekuna. Polega na wprowadzeniu do nosa dziecka cienkiego, o średnicy 2,8mm, giętkiego przewodu zakończonego małą kamerką. Uzyskany obraz jest widoczny na ekranie monitora. Badanie trwa kilka minut i jest niemal całkowicie niebolesne.
Badanie fibreroskopowe nosogardła wykonujemy w naszej placówce aparatem Vision Medical EF28 firmy Audical. Charakteryzuje się on wysoką jakością i jasnością obrazu dzięki specjalnemu sensorowi kamery umieszczonemu na końcówce roboczej (technologia chip-on-the-tip), oraz cyfrowemu przetwarzaniu. Obraz jest widoczny na ekranie co daje możliwość oglądania przebiegu badania rodzicowi.
Przygotowanie do badania – nie wymaga specjalnego przygotowania. Wskazane jest by dziecko było spokojne, zrelaksowane, nie spożywało posiłku w ciągu 2 godzin przed badaniem.


Tympanometria jest badaniem oceniającym podatność błony bębenkowej na dźwięki. Jest obiektywną, niebolesną metodą badania ucha środkowego. Badanie wykonuje się przy podejrzeniu niedosłuchu, wysiękowego zapalenia ucha środkowego, niedowładu nerwu twarzowego. Tympanometria polega na przyłożeniu sondy generującej dźwięk i ciśnienie do kanału słuchowego zewnętrznego dziecka. Przebieg badania jest całkowicie bezbolesny, trwa do minuty. Jest badaniem obiektywnym, bo nie zależy od współpracy dziecka. Tympanometr dostępny w naszej placówce R16M firmy Audical to urządzenie wykonane z wysokiej jakości materiałów, pozwalające wykonać tympanometrie i badanie odruchów w przenośnym, bezprzewodowym urządzeniu z 7” kolorowym dotykowym ekranem. Akcesoria konieczne do wykonania badania są kolorowe i w rozmiarach dostosowanych do wieku dziecka.

Przygotowanie do badania – nie wymaga szczególnego przygotowania. W trakcie badania dziecko może siedzieć na kolanach opiekuna, powinno być spokojne i zrelaksowane.