512 296 311, 42 64 53 505

Badania diagnostyczne

Cennik – badania diagnostyczne

Punktowe testy skórne – 7 zł za punkt
Test płatkowy (łącznie z 3 krotnym odczytaniem) – 200 zł
Spirometria – 40 zł
Spirometria z próbą rozkurczową – 70 zł
Pomiar tlenku azotu w powietrzu wydychanym – 80 zł
Oscylometria impulsowa (IOS) – 100 zł
Oscylometria impulsowa (IOS) z próba rozkurczową – 130 zł
Tympanometria – 20 zł
Fiberoskopia nosogardła – 70 zł
Wodorowy test oddechowy z laktozą – 150 zł
Wodorowy test oddechowy z fruktozą – 150 zł
Wodorowy test oddechowy z laktulozą – 150 zł
Test Faber – 2000 zł

Cennik – badania laboratoryjne: