512 296 311, 42 64 53 505

Neurologopeda


Neurologopeda
zajmuje się diagnozą i terapią szerokiego zakresu zaburzeń mowy i języka, a także stymulowaniem i wspieraniem rozwoju mowy u dzieci.
Jest specjalistą mającym kwalifikacje do pracy także z najmłodszymi pacjentami – noworodkami, niemowlętami i dziećmi do 3 roku życia, skupiając się na elementach wczesnej interwencji logopedycznej, czyli:

 • wspieraniem czynności prymarnych (prawidłowego oddychania, połykania, funkcji jedzenia i picia – na każdym etapie rozwoju dziecka)
 • oceną budowy i pracy aparatu mowy na każdym etapie życia dziecka i terapią jego dysfunkcji: nadmierne ślinienie się, ograniczona czynność warg i języka (w tym ocena wędzidełek)
 • stymulowaniem rozwoju mowy dziecka i wspieraniem jej w przypadku ORM, czyli opóźnionego rozwoju mowy bądź zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neurologicznym

To nie tylko specjalista dla dzieci, ale także dla rodziców – do zakresu jego działań należą także porady i pomoc rodzicom w obszarze karmienia dziecka, stymulowania narządów artykulacyjnych i prawidłowego rozwoju mowy malucha 🙂

Ogólnie rzecz ujmując, neurologopeda pracuje z dziećmi w każdym wieku, zajmując się przede wszystkim:

 • trudnościami w rozwoju mowy dziecka/stymulacją rozwoju mowy
 • zaburzeniami funkcji pokarmowych i terapią karmienia
 • zaburzeniami mowy lub jej rozwoju, spowodowanych dysfunkcją narządów artykulacyjnych lub ich nieprawidłową budową
 • zaburzeniami wymowy i wadami artykulacyjnymi
 • zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym (wynikających z uszkodzenia lub dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego)
 • zaburzeniami mowy w upośledzeniu umysłowym i zespołach genetycznych
 • trudnościami z mową w stanach poudarowych, powypadkowych, po komplikacjach i urazach okołoporodowych (przede wszystkim u dzieci z tak zwanej „grupy ryzyka” – urodzonych z ciąży powiązanej z komplikacjami, urodzonych przedwcześnie, po przebytych urazach okołoporodowych związanych z niedotleniem)
 • służy poradami dla rodziców w zakresie czynności pokarmowych i rozwoju mowy dziecka w szerokim ujęciu