512 296 311, 42 64 53 505

193px-Ulica_Andrzeja_Struga_Lodz

193px-Ulica_Andrzeja_Struga_Lodz

By HuBar – Praca własna, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3621508