512 296 311, 42 64 53 505

All posts by studiop

Fiberoskopia nosogardła

Wznawiamy wykonywanie badania: fiberoskopia nosogardła. Fiberoskopia nosogardła umożliwia ocenę górnych dróg oddechowych w trudno dostępnych miejscach. Jest badaniem wykorzystywanym do oceny wielkości migdałka gardłowego, obecności ciała obcego, diagnostyki zaburzeń drożności

Continue reading